Muzejní spolek Valtice


Expozice muzea

Expozice

  • vinařství
  • historie města
  • folklórní tradice
  • Liechtensteinové
  • životní styl počátku 20. století
  • Petr Bezruč
  • a další…

 

Archeologické nálezy uložené v muzeu připomínají osídlení katastru obce v různých dobách, např. v bodě bronzové, či  v době pozdněkeltského osídlení. 

Keramické střepy ze zaniklé osady Goldschein (Kelčín) datované do první poloviny 15. století pochází již ze sbírky činnosti Muzejního spolku Valtice. Z prehistorického období pochází zkamenělé kusy dřeva a plavuně.

Historie města je nerozlučně spjata s rodem Liechtensteinů. Část expozice je proto věnována přeměně bývalého hradu na zámecké rezidenční sídlo a majetkovému vzestupu rodu. Vztah města a vládnoucího rodu je dokumentován listinou z roku 1632, kde kníže Karel I. z Liechtensteina uděluje  městu čestná privilegia.

V expozici se můžete také seznámit s bývalými řemesly města, s historií klášterních komunit minoritů, františkánů a milosrdných bratří. Je zde zachycen také rozvoj valtického školství a neslavné období 1. a 2. světové války.

Jedna z expozic je věnována historii vinařství a jeho rozvoji na Valticku. Historie Valtických vinných trhů je zde doložena diplomy, medailemi a poháry. Vinné hospodářství zachycují vystavené fotografie sklepů a předměty uzívané při výrobě vína.

Zdokumentováno je i připojení Valticka k československému státu v roce 1920 a s tím související příchod nového obyvatelstva. K zajímavostem patří expozice věnovaná spolkové činnosti pěvecké, divadelní, malířské, hasičské, sokolské, filatelistické a včelařské.

Prvorepublikový životní styl ukazuje expozice venkovské i městské kuchyně z počátku 20. století a stylová ukázka městského pokoje. Toto období je propojeno i s tvorbou Petra Bezruče, který v té době Valtice navštěvoval a věnoval jim báseň Valčice.

 

 

 


Fotogalerie: Expozice muzea

/album/fotogalerie-expozice-muzea/img-9798-1000-jpg/
/album/fotogalerie-expozice-muzea/a4-keramika-z-archeologickych-nalezu-3000-jpg1/
/album/fotogalerie-expozice-muzea/a111707a-cast-expozice-mestskeho-muzea-jpg1/
/album/fotogalerie-expozice-muzea/a15-vinarska-expozice-3000-jpg1/
/album/fotogalerie-expozice-muzea/a111707-cast-expozice-mestskeho-muzea-jpg2/
/album/fotogalerie-expozice-muzea/a5-pohar-z-vinarske-expozice-3000-jpg1/
/album/fotogalerie-expozice-muzea/a6-pohar-z-vinarske-expozice-3000-jpg1/
/album/fotogalerie-expozice-muzea/a111707b-cast-expozice-mestskeho-muzea-jpg2/

—————


Jde pouze o malou ukázku expozice našeho muzea. Doufám, že Vás expozice zaujme a těšíme se na Vaší návštěvu!